Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
CN
27/11
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
67857
Giải nhất
24762
Giải nhì
15441                    04864
Giải ba
08271          66428          62919
75365          85787          21002
Giải tư
0896                    5072
9185                    7394
Giải năm
3832          8408          2046
5486          7182          2401
Giải sáu
695          320          642
Giải bảy
42          55          21          80
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 27/11/2022
57 62 41 64 71 28 19 65 87
02 96 72 85 94 32 08 46 86
82 01 95 20 42 42 55 21 80
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
27/11
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
67857
Giải nhất
24762
Giải nhì
15441                    04864
Giải ba
08271          66428          62919
75365          85787          21002
Giải tư
0896                    5072
9185                    7394
Giải năm
3832          8408          2046
5486          7182          2401
Giải sáu
695          320          642
Giải bảy
42          55          21          80
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
27/11
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
67857
Giải nhất
24762
Giải nhì
15441                    04864
Giải ba
08271          66428          62919
75365          85787          21002
Giải tư
0896                    5072
9185                    7394
Giải năm
3832          8408          2046
5486          7182          2401
Giải sáu
695          320          642
Giải bảy
42          55          21          80
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
27/11
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
67857
Giải nhất
24762
Giải nhì
15441                    04864
Giải ba
08271          66428          62919
75365          85787          21002
Giải tư
0896                    5072
9185                    7394
Giải năm
3832          8408          2046
5486          7182          2401
Giải sáu
695          320          642
Giải bảy
42          55          21          80
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
27/11
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
67857
Giải nhất
24762
Giải nhì
15441                    04864
Giải ba
08271          66428          62919
75365          85787          21002
Giải tư
0896                    5072
9185                    7394
Giải năm
3832          8408          2046
5486          7182          2401
Giải sáu
695          320          642
Giải bảy
42          55          21          80
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 27/11/2022
Các cặp số ra liên tiếp:
08  2 Ngày - 2 lần
20  2 Ngày - 3 lần
32  2 Ngày - 2 lần
64  2 Ngày - 2 lần
72  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
27  8 lần
05  7 lần
89  7 lần
93  7 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24
4 lần - nope Không tăng
82
4 lần - up Tăng 1
83
4 lần - nope Không tăng
96
4 lần - up Tăng 1
46
3 lần - nope Không tăng
55
3 lần - up Tăng 1
65
3 lần - up Tăng 1
68
3 lần - nope Không tăng
73
3 lần - nope Không tăng
87
3 lần - up Tăng 1
91
3 lần - nope Không tăng
94
3 lần - up Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
76
7 lần - nope Không tăng
03
6 lần - nope Không tăng
39
6 lần - nope Không tăng
53
6 lần - down Giảm 1
20
5 lần - nope Không tăng
24
5 lần - nope Không tăng
46
5 lần - up Tăng 1
70
5 lần - down Giảm 1
73
5 lần - down Giảm 1
82
5 lần - up Tăng 1
83
5 lần - down Giảm 1
91
5 lần - nope Không tăng
96
5 lần - down Giảm 1
00
4 lần - nope Không tăng
04
4 lần - nope Không tăng
08
4 lần - up Tăng 1
12
4 lần - down Giảm 1
26
4 lần - nope Không tăng
29
4 lần - nope Không tăng
31
4 lần - nope Không tăng
34
4 lần - nope Không tăng
43
4 lần - nope Không tăng
50
4 lần - nope Không tăng
51
4 lần - nope Không tăng
72
4 lần - up Tăng 1
84
4 lần - nope Không tăng
87
4 lần - up Tăng 1
90
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
70
16 lần - nope Không tăng
04
13 lần - nope Không tăng
26
13 lần - down Giảm 1
46
13 lần - up Tăng 1
12
12 lần - nope Không tăng
50
12 lần - nope Không tăng
51
12 lần - down Giảm 2
53
12 lần - nope Không tăng
66
12 lần - nope Không tăng
69
12 lần - down Giảm 1
78
12 lần - nope Không tăng
96
12 lần - up Tăng 1
31
11 lần - nope Không tăng
34
11 lần - nope Không tăng
39
11 lần - nope Không tăng
68
11 lần - nope Không tăng
72
11 lần - up Tăng 1
83
11 lần - nope Không tăng
84
11 lần - nope Không tăng
87
11 lần - up Tăng 1
91
11 lần - nope Không tăng
01
10 lần - nope Không tăng
03
10 lần - nope Không tăng
16
10 lần - nope Không tăng
20
10 lần - up Tăng 1
21
10 lần - up Tăng 1
29
10 lần - down Giảm 1
30
10 lần - down Giảm 2
41
10 lần - up Tăng 1
42
10 lần - up Tăng 2
43
10 lần - nope Không tăng
47
10 lần - nope Không tăng
59
10 lần - nope Không tăng
76
10 lần - down Giảm 2
77
10 lần - nope Không tăng
09
9 lần - nope Không tăng
13
9 lần - nope Không tăng
25
9 lần - nope Không tăng
36
9 lần - nope Không tăng
40
9 lần - down Giảm 1
44
9 lần - nope Không tăng
55
9 lần - nope Không tăng
58
9 lần - nope Không tăng
62
9 lần - nope Không tăng
65
9 lần - up Tăng 1
67
9 lần - nope Không tăng
92
9 lần - nope Không tăng
00
8 lần - nope Không tăng
07
8 lần - nope Không tăng
11
8 lần - nope Không tăng
22
8 lần - down Giảm 1
79
8 lần - nope Không tăng
82
8 lần - nope Không tăng
97
8 lần - nope Không tăng
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top