kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 7
19/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66534
Giải nhất
56931
Giải nhì
14753                    52934
Giải ba
50362          71673          07004
46603          14867          67353
Giải tư
2669                    3510
5939                    0452
Giải năm
7103          3066          7100
3883          3329          8520
Giải sáu
876          769          784
Giải bảy
04          50          54          98
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,0,2,5 0 4,3,3,0,4
3 1 0
6,5 2 9,0
5,7,0,5,0,8 3 4,1,4,9
3,3,0,8,0,5 4 -
- 5 3,3,2,0,4
6,7 6 2,7,9,6,9
6 7 3,6
9 8 3,4
6,3,2,6 9 8
Thứ 6
18/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
32592
Giải nhất
64258
Giải nhì
75381                    94816
Giải ba
00970          60920          56970
50040          80887          68639
Giải tư
3223                    8450
4979                    5322
Giải năm
9176          3207          7231
1657          8080          5058
Giải sáu
353          184          451
Giải bảy
43          12          84          07
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,2,7,4,5,8 0 7,7
8,3,5 1 6,2
9,2,1 2 0,3,2
2,5,4 3 9,1
8,8 4 0,3
- 5 8,0,7,8,3,1
1,7 6 -
8,0,5,0 7 0,0,9,6
5,5 8 1,7,0,4,4
3,7 9 2
Thứ 5
17/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
05776
Giải nhất
49100
Giải nhì
70349                    63260
Giải ba
03748          53195          55751
50581          47510          45326
Giải tư
7831                    5315
1200                    5855
Giải năm
6879          2316          2395
2324          0407          8819
Giải sáu
108          898          166
Giải bảy
97          50          75          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6,1,0,5 0 0,0,7,8
5,8,3 1 0,5,6,9
- 2 6,4
- 3 1
2 4 9,8
9,1,5,9,7 5 1,5,0
7,2,1,6 6 0,6
0,9 7 6,9,5
4,0,9 8 1
4,7,1,9 9 5,5,8,7,9
Thứ 4
16/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
50578
Giải nhất
44533
Giải nhì
51589                    19352
Giải ba
36731          00455          82986
67951          88182          08371
Giải tư
7155                    6673
4983                    4003
Giải năm
1039          7182          0280
4445          6725          1225
Giải sáu
031          657          500
Giải bảy
94          53          70          58
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,0,7 0 3,0
3,5,7,3 1 -
5,8,8 2 5,5
3,7,8,0,5 3 3,1,9,1
9 4 5
5,5,4,2,2 5 2,5,1,5,7,3,8
8 6 -
5 7 8,1,3,0
7,5 8 9,6,2,3,2,0
8,3 9 4
Thứ 3
15/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
91006
Giải nhất
22362
Giải nhì
00497                    25741
Giải ba
83780          71776          83219
79310          25559          28409
Giải tư
6094                    4114
4358                    4970
Giải năm
2704          2016          1614
0178          3411          3799
Giải sáu
574          202          404
Giải bảy
02          57          50          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1,7,5 0 6,9,4,2,4,2
4,1 1 9,0,4,6,4,1
6,0,0,8 2 -
- 3 -
9,1,0,1,7,0 4 1
- 5 9,8,7,0
0,7,1 6 2
9,5 7 6,0,8,4
5,7 8 0,2
1,5,0,9 9 7,4,9
Thứ 2
14/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
12834
Giải nhất
95078
Giải nhì
64989                    79753
Giải ba
09206          10621          79349
82053          44176          51792
Giải tư
6421                    8206
4577                    6605
Giải năm
4788          8183          3490
4452          9313          4353
Giải sáu
814          440          471
Giải bảy
56          67          31          42
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 6,6,5
2,2,7,3 1 3,4
9,5,4 2 1,1
5,5,8,1,5 3 4,1
3,1 4 9,0,2
0 5 3,3,2,3,6
0,7,0,5 6 7
7,6 7 8,6,7,1
7,8 8 9,8,3
8,4 9 2,0
CN
13/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading                    ImageLoading
Giải ba
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Giải tư
ImageLoading                    ImageLoading
ImageLoading                    ImageLoading
Giải năm
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 7
12/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading                    ImageLoading
Giải ba
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Giải tư
ImageLoading                    ImageLoading
ImageLoading                    ImageLoading
Giải năm
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading          ImageLoading
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top