kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
22/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
30529
Giải nhất
00774
Giải nhì
71339                    87590
Giải ba
94856          44576          54746
62290          56551          40367
Giải tư
5453                    6915
0626                    5872
Giải năm
0190          8930          5221
2743          9398          0212
Giải sáu
212          976          516
Giải bảy
50          13          41          49
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,9,9,3,5 0 -
5,2,4 1 5,2,2,6,3
7,1,1 2 9,6,1
5,4,1 3 9,0
7 4 6,3,1,9
1 5 6,1,3,0
5,7,4,2,7,1 6 7
6 7 4,6,2,6
9 8 -
2,3,4 9 0,0,0,8
Thứ 2
21/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
52091
Giải nhất
32734
Giải nhì
23946                    43525
Giải ba
86711          73926          59382
58525          08199          09891
Giải tư
7508                    4247
6600                    5785
Giải năm
7051          9777          2130
6304          7143          3659
Giải sáu
753          767          938
Giải bảy
96          25          69          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,3 0 8,0,4
9,1,9,5 1 1
8 2 5,6,5,5
4,5 3 4,0,8
3,0 4 6,7,3,7
2,2,8,2 5 1,9,3
4,2,9 6 7,9
4,7,6,4 7 7
0,3 8 2,5
9,5,6 9 1,9,1,6
CN
20/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
08770
Giải nhất
74803
Giải nhì
88570                    42720
Giải ba
53876          08026          67336
03704          43408          16903
Giải tư
2018                    8532
3564                    2072
Giải năm
8409          7739          0074
9074          0573          6822
Giải sáu
820          944          037
Giải bảy
52          33          61          24
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,7,2,2 0 3,4,8,3,9
6 1 8
3,7,2,5 2 0,6,2,0,4
0,0,7,3 3 6,2,9,7,3
0,6,7,7,4,2 4 4
- 5 2
7,2,3 6 4,1
3 7 0,0,6,2,4,4,3
0,1 8 -
0,3 9 -
Thứ 7
19/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66534
Giải nhất
56931
Giải nhì
14753                    52934
Giải ba
50362          71673          07004
46603          14867          67353
Giải tư
2669                    3510
5939                    0452
Giải năm
7103          3066          7100
3883          3329          8520
Giải sáu
876          769          784
Giải bảy
04          50          54          98
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,0,2,5 0 4,3,3,0,4
3 1 0
6,5 2 9,0
5,7,0,5,0,8 3 4,1,4,9
3,3,0,8,0,5 4 -
- 5 3,3,2,0,4
6,7 6 2,7,9,6,9
6 7 3,6
9 8 3,4
6,3,2,6 9 8
Thứ 6
18/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
32592
Giải nhất
64258
Giải nhì
75381                    94816
Giải ba
00970          60920          56970
50040          80887          68639
Giải tư
3223                    8450
4979                    5322
Giải năm
9176          3207          7231
1657          8080          5058
Giải sáu
353          184          451
Giải bảy
43          12          84          07
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,2,7,4,5,8 0 7,7
8,3,5 1 6,2
9,2,1 2 0,3,2
2,5,4 3 9,1
8,8 4 0,3
- 5 8,0,7,8,3,1
1,7 6 -
8,0,5,0 7 0,0,9,6
5,5 8 1,7,0,4,4
3,7 9 2
Thứ 5
17/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
05776
Giải nhất
49100
Giải nhì
70349                    63260
Giải ba
03748          53195          55751
50581          47510          45326
Giải tư
7831                    5315
1200                    5855
Giải năm
6879          2316          2395
2324          0407          8819
Giải sáu
108          898          166
Giải bảy
97          50          75          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6,1,0,5 0 0,0,7,8
5,8,3 1 0,5,6,9
- 2 6,4
- 3 1
2 4 9,8
9,1,5,9,7 5 1,5,0
7,2,1,6 6 0,6
0,9 7 6,9,5
4,0,9 8 1
4,7,1,9 9 5,5,8,7,9
Thứ 4
16/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
50578
Giải nhất
44533
Giải nhì
51589                    19352
Giải ba
36731          00455          82986
67951          88182          08371
Giải tư
7155                    6673
4983                    4003
Giải năm
1039          7182          0280
4445          6725          1225
Giải sáu
031          657          500
Giải bảy
94          53          70          58
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,0,7 0 3,0
3,5,7,3 1 -
5,8,8 2 5,5
3,7,8,0,5 3 3,1,9,1
9 4 5
5,5,4,2,2 5 2,5,1,5,7,3,8
8 6 -
5 7 8,1,3,0
7,5 8 9,6,2,3,2,0
8,3 9 4
Thứ 3
15/11
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
91006
Giải nhất
22362
Giải nhì
00497                    25741
Giải ba
83780          71776          83219
79310          25559          28409
Giải tư
6094                    4114
4358                    4970
Giải năm
2704          2016          1614
0178          3411          3799
Giải sáu
574          202          404
Giải bảy
02          57          50          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/11/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1,7,5 0 6,9,4,2,4,2
4,1 1 9,0,4,6,4,1
6,0,0,8 2 -
- 3 -
9,1,0,1,7,0 4 1
- 5 9,8,7,0
0,7,1 6 2
9,5 7 6,0,8,4
5,7 8 0,2
1,5,0,9 9 7,4,9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top