kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 5
17/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
72
32
71
Giải bảy
388
764
353
Giải sáu
0732
4774
4508
3475
0617
3944
2573
9595
3010
Giải năm
4130
8341
7637
Giải tư
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
47362
62202
68307
12006
90744
84359
33988
Giải ba
76040
97036
41611
84934
21417
35644
Giải nhì
35432
05938
48564
Giải nhất
14088
05532
65092
Giải ĐB
246429
708171
084460
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 17/11/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 8,5
2 1 6
7,3,7,3 2 1,9
- 3 2,0,6,2
7,7 4 0
5,0 5 5
1,3 6 -
- 7 2,4,2,8,4
8,0,7,8 8 8,8
2 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7 0 -
4,1,7 1 7,1
3,4,3 2 3
2 3 2,8,4,8,2
6,4,3 4 4,1,8,2
7 5 -
6 6 4,6
1 7 5,0,1
4,3,3 8 -
9 9 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1,6 0 2,7,6
7 1 0,7
6,0,9 2 -
5,7 3 7
4,4,6 4 4,4
9 5 3,9
0 6 2,4,0
3,0,1 7 1,3
8 8 8
5 9 5,2
Thứ 4
16/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
23
62
Giải bảy
958
818
Giải sáu
7575
4152
9507
4662
1299
1593
Giải năm
8226
1435
Giải tư
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
Giải ba
24926
92253
22862
90144
Giải nhì
53363
86937
Giải nhất
49653
91458
Giải ĐB
773808
226848
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 16/11/2022
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3,6,1 0 7,8
5 1 0
5 2 3,6,6
2,5,6,5 3 0
- 4 -
7 5 8,2,1,3,3
2,9,2 6 0,3
0,9 7 5
5,8,0 8 8
- 9 6,7
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 7
- 1 8,0
6,6,2,9,6 2 2
9 3 5,7
4 4 0,4,8
3 5 8
- 6 2,2,9,2
7,0,3 7 7
1,5,4 8 -
9,6 9 9,3,2
Thứ 3
15/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
22
63
Giải bảy
141
853
Giải sáu
5103
0422
8466
1201
9955
7145
Giải năm
4456
2140
Giải tư
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
Giải ba
56433
28154
44728
66149
Giải nhì
98317
52404
Giải nhất
55423
53976
Giải ĐB
139769
502884
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 15/11/2022
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,6,6
4,5 1 7,7
2,2,8 2 2,2,3
0,7,3,2 3 3
5 4 1
- 5 6,1,7,4
6,5,0,0 6 6,9
5,1,1 7 3
- 8 2
6 9 -
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
4 0 1,4
0,4 1 2,8
1 2 3,8,8
6,5,2 3 -
0,8 4 5,0,1,9
5,4 5 3,5
7 6 3
8 7 6
8,1,2,2 8 8,7,4
4 9 -
Thứ 2
14/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
18
87
Giải bảy
801
358
Giải sáu
7569
5629
0448
6293
6893
4074
Giải năm
8180
8000
Giải tư
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
Giải ba
88895
51652
76971
03266
Giải nhì
74618
71757
Giải nhất
50207
68436
Giải ĐB
071817
974705
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 14/11/2022
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 1,6,4,7,7
0,7 1 8,8,7
5 2 9,0
8 3 -
0 4 8
9 5 2
0 6 9,7
6,0,0,1 7 1
1,4,1 8 0,3
6,2 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5
8,7 1 -
6 2 5
9,9,6 3 7,6
7,6,4 4 4
2,0 5 8,7
6,3 6 4,2,3,6
8,3,5 7 4,1
5 8 7,1
- 9 3,3
CN
13/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 13/11/2022
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 7
12/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 12/11/2022
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 6
11/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 11/11/2022
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 5
10/11
2022
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 10/11/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top