VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
20/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
01
993
4753
3358
6339
8177
86387
99112
79624
77479
16612
05958
38696
10442
09621
61809
58603
737074
An Giang
AG
54
564
2067
8764
0993
6546
12103
81856
79557
23338
38220
17739
13570
87215
14318
35094
34410
924751
Bình Thuận
BTH
39
163
2837
1388
4332
6211
54912
33943
88859
35842
91692
18968
52460
45632
06036
04404
81570
943881
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
20/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
01
993
4753
3358
6339
8177
86387
99112
79624
77479
16612
05958
38696
10442
09621
61809
58603
737074
An Giang
AG
54
564
2067
8764
0993
6546
12103
81856
79557
23338
38220
17739
13570
87215
14318
35094
34410
924751
Bình Thuận
BTH
39
163
2837
1388
4332
6211
54912
33943
88859
35842
91692
18968
52460
45632
06036
04404
81570
943881
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
20/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
01
993
4753
3358
6339
8177
86387
99112
79624
77479
16612
05958
38696
10442
09621
61809
58603
737074
An Giang
AG
54
564
2067
8764
0993
6546
12103
81856
79557
23338
38220
17739
13570
87215
14318
35094
34410
924751
Bình Thuận
BTH
39
163
2837
1388
4332
6211
54912
33943
88859
35842
91692
18968
52460
45632
06036
04404
81570
943881
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
20/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
01
993
4753
3358
6339
8177
86387
99112
79624
77479
16612
05958
38696
10442
09621
61809
58603
737074
An Giang
AG
54
564
2067
8764
0993
6546
12103
81856
79557
23338
38220
17739
13570
87215
14318
35094
34410
924751
Bình Thuận
BTH
39
163
2837
1388
4332
6211
54912
33943
88859
35842
91692
18968
52460
45632
06036
04404
81570
943881
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com