VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
9/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
50
382
5527
5792
0186
0029
58129
65507
99709
91144
02258
20705
00411
21165
78487
42259
85474
479938
Kon Tum
KT
92
347
6718
3388
8089
9640
05620
32312
97156
37883
53386
75457
74041
24071
78303
21922
29037
846473
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
9/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
50
382
5527
5792
0186
0029
58129
65507
99709
91144
02258
20705
00411
21165
78487
42259
85474
479938
Kon Tum
KT
92
347
6718
3388
8089
9640
05620
32312
97156
37883
53386
75457
74041
24071
78303
21922
29037
846473
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
9/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
50
382
5527
5792
0186
0029
58129
65507
99709
91144
02258
20705
00411
21165
78487
42259
85474
479938
Kon Tum
KT
92
347
6718
3388
8089
9640
05620
32312
97156
37883
53386
75457
74041
24071
78303
21922
29037
846473
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
9/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
50
382
5527
5792
0186
0029
58129
65507
99709
91144
02258
20705
00411
21165
78487
42259
85474
479938
Kon Tum
KT
92
347
6718
3388
8089
9640
05620
32312
97156
37883
53386
75457
74041
24071
78303
21922
29037
846473
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com