VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
27/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
33
652
6162
0196
3381
4239
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
09352
55219
22449
96111
131735
Quảng Trị
QT
51
083
4713
1545
9088
4866
86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477
93050
26460
07322
14495
321375
Quảng Bình
QB
79
627
5539
7722
7618
4045
66272
37103
20204
29546
86966
45548
90843
14066
96902
53467
20846
812125
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
27/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
33
652
6162
0196
3381
4239
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
09352
55219
22449
96111
131735
Quảng Trị
QT
51
083
4713
1545
9088
4866
86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477
93050
26460
07322
14495
321375
Quảng Bình
QB
79
627
5539
7722
7618
4045
66272
37103
20204
29546
86966
45548
90843
14066
96902
53467
20846
812125
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
27/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
33
652
6162
0196
3381
4239
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
09352
55219
22449
96111
131735
Quảng Trị
QT
51
083
4713
1545
9088
4866
86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477
93050
26460
07322
14495
321375
Quảng Bình
QB
79
627
5539
7722
7618
4045
66272
37103
20204
29546
86966
45548
90843
14066
96902
53467
20846
812125
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
27/10
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
33
652
6162
0196
3381
4239
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
09352
55219
22449
96111
131735
Quảng Trị
QT
51
083
4713
1545
9088
4866
86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477
93050
26460
07322
14495
321375
Quảng Bình
QB
79
627
5539
7722
7618
4045
66272
37103
20204
29546
86966
45548
90843
14066
96902
53467
20846
812125
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại www.racemeasure.com