kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 6
13/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60762
Giải nhất
70413
Giải nhì
94856                    73874
Giải ba
38562          54962          09294
88168          03998          21450
Giải tư
8234                    7644
3492                    0818
Giải năm
1114          2556          1891
8732          9010          4068
Giải sáu
962          160          238
Giải bảy
70          73          54          66
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,1,6,7 0 -
9 1 3,8,4,0
6,6,6,9,3,6 2 -
1,7 3 4,2,8
7,9,3,4,1,5 4 4
- 5 6,0,6,4
5,5,6 6 2,2,2,8,8,2,0,6
- 7 4,0,3
6,9,1,6,3 8 -
- 9 4,8,2,1
Thứ 5
12/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
18452
Giải nhất
99849
Giải nhì
27621                    91955
Giải ba
09319          34625          29740
28430          97779          44856
Giải tư
2502                    3884
3118                    5818
Giải năm
5434          7882          4474
0383          7694          3970
Giải sáu
122          547          305
Giải bảy
47          29          85          00
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,3,7,0 0 2,5,0
2 1 9,8,8
5,0,8,2 2 1,5,2,9
8 3 0,4
8,3,7,9 4 9,0,7,7
5,2,0,8 5 2,5,6
5 6 -
4,4 7 9,4,0
1,1 8 4,2,3,5
4,1,7,2 9 4
Thứ 4
11/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
04942
Giải nhất
31511
Giải nhì
96915                    35210
Giải ba
18352          34017          18642
36531          84392          83681
Giải tư
3310                    7880
2041                    5685
Giải năm
8549          1897          3789
6576          0560          7094
Giải sáu
001          655          214
Giải bảy
97          79          12          74
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,1,8,6 0 1
1,3,8,4,0 1 1,5,0,7,0,4,2
4,5,4,9,1 2 -
- 3 1
9,1,7 4 2,2,1,9
1,8,5 5 2,5
7 6 0
1,9,9 7 6,9,4
- 8 1,0,5,9
4,8,7 9 2,7,4,7
Thứ 3
10/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
81191
Giải nhất
88140
Giải nhì
67096                    63288
Giải ba
95651          44209          16651
57329          83066          30657
Giải tư
6386                    5753
7345                    3988
Giải năm
8146          2499          8664
9180          2900          7842
Giải sáu
061          913          843
Giải bảy
44          46          75          18
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8,0 0 9,0
9,5,5,6 1 3,8
4 2 9
5,1,4 3 -
6,4 4 0,5,6,2,3,4,6
4,7 5 1,1,7,3
9,6,8,4,4 6 6,4,1
5 7 5
8,8,1 8 8,6,8,0
0,2,9 9 1,6,9
Thứ 2
09/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
78014
Giải nhất
16270
Giải nhì
24159                    26757
Giải ba
49767          38438          02952
13127          61711          61184
Giải tư
9459                    2157
2326                    3734
Giải năm
4225          7765          2017
6211          9689          0717
Giải sáu
747          254          703
Giải bảy
91          86          30          15
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,3 0 3
1,1,9 1 4,1,7,1,7,5
5 2 7,6,5
0 3 8,4,0
1,8,3,5 4 7
2,6,1 5 9,7,2,9,7,4
2,8 6 7,5
5,6,2,5,1,1,4 7 0
3 8 4,9,6
5,5,8 9 1
CN
08/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
20040
Giải nhất
76965
Giải nhì
00725                    96045
Giải ba
24055          40269          79722
76857          77039          09960
Giải tư
0127                    1158
7977                    9924
Giải năm
8164          3677          6511
3395          2012          1538
Giải sáu
389          582          191
Giải bảy
84          73          61          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,6 0 -
1,9,6 1 1,2
2,1,8 2 5,2,7,4
7 3 9,8
2,6,8,4 4 0,5,4
6,2,4,5,9 5 5,7,8
- 6 5,9,0,4,1
5,2,7,7 7 7,7,3
5,3 8 9,2,4
6,3,8 9 5,1
Thứ 7
07/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
39597
Giải nhất
20448
Giải nhì
98375                    45648
Giải ba
55850          97079          25197
01795          69588          07835
Giải tư
1913                    8015
5241                    3912
Giải năm
7722          5706          0051
1050          3377          4923
Giải sáu
710          696          135
Giải bảy
95          12          05          93
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,5,1 0 6,5
4,5 1 3,5,2,0,2
1,2,1 2 2,3
1,2,9 3 5,5
- 4 8,8,1
7,9,3,1,3,9,0 5 0,1,0
0,9 6 -
9,9,7 7 5,9,7
4,4,8 8 8
7 9 7,7,5,6,5,3
Thứ 6
06/01
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
45370
Giải nhất
05808
Giải nhì
84879                    98182
Giải ba
24293          04306          89635
00442          69931          82844
Giải tư
0554                    4775
4677                    9083
Giải năm
9984          2064          0832
5681          4616          1573
Giải sáu
187          486          857
Giải bảy
75          66          10          21
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/01/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,1 0 8,6
3,8,2 1 6,0
8,4,3 2 1
9,8,7 3 5,1,2
4,5,8,6 4 2,4
3,7,7 5 4,7
0,1,8,6 6 4,6
7,8,5 7 0,9,5,7,3,5
0 8 2,3,4,1,7,6
7 9 3
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top