kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 3
10/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
27
48
07
Giải bảy
387
626
215
Giải sáu
9093
2536
7257
5027
7968
9860
7434
0142
1830
Giải năm
3097
0376
6478
Giải tư
66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927
93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
Giải ba
08277
16083
02246
43830
50121
66796
Giải nhì
56422
37138
76707
Giải nhất
64246
59176
27884
Giải ĐB
409362
686404
978673
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 10/01/2023
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
2,6 2 7,4,7,2
9,7,8 3 6,9
2 4 6,6
- 5 7
3,4,4 6 2
2,8,5,9,7,2,7 7 7,3,7
- 8 7,3
3,9 9 3,7,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
6,5,8,3 0 5,4
- 1 7
- 2 6,7
7 3 8,7,0,8
0 4 8,6
0 5 0
2,7,4,7 6 8,0
2,1,3 7 6,3,6
4,6,3,3 8 0
- 9 -
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
3,0,9 0 7,0,2,7
2 1 5
4,0 2 1
7 3 4,0
3,8 4 2,7
1 5 -
8,9 6 -
0,4,8,0 7 8,3
7,9 8 6,7,4
- 9 8,0,6
Thứ 2
09/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
03
06
14
Giải bảy
787
554
714
Giải sáu
8026
5971
2521
2873
0838
0645
7191
6177
6937
Giải năm
4066
7876
3061
Giải tư
47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883
42059
17872
79841
09259
18243
69356
79362
61721
40207
92328
21886
13442
47810
77614
Giải ba
08815
71714
75745
02835
96605
08874
Giải nhì
64131
09874
96499
Giải nhất
71905
29371
37015
Giải ĐB
830434
123923
257201
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 09/01/2023
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1 0 3,5
7,2,3,3 1 0,8,5,4
2 2 6,1,2
0,5,8 3 1,1,4
1,3 4 -
6,1,0 5 3
2,6 6 6,5
8 7 1
1 8 7,3
- 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
4,7 1 -
7,6 2 3
7,4,2 3 8,5
5,7 4 5,1,3,5
4,4,3 5 4,9,9,6
0,7,5 6 2
- 7 3,6,2,4,1
3 8 -
5,5 9 -
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1 0 7,5,1
9,6,2,0 1 4,4,0,4,5
4 2 1,8
- 3 7
1,1,1,7 4 2
0,1 5 -
8 6 1
7,3,0 7 7,4
2 8 6
9 9 1,9
CN
08/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
46
28
11
Giải bảy
345
124
308
Giải sáu
5562
4189
0758
1400
2869
3021
2787
7511
7249
Giải năm
6692
9267
5028
Giải tư
21190
79563
33127
18494
36727
95792
90897
62746
44556
79317
07016
81274
05953
84765
49306
69982
85345
69087
61211
21673
73566
Giải ba
01027
87317
89331
84056
41488
83472
Giải nhì
54482
62855
58335
Giải nhất
94928
81332
73731
Giải ĐB
834815
140182
292709
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 08/01/2023
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
- 1 7,5
6,9,9,8 2 7,7,7,8
6 3 -
9 4 6,5
4,1 5 8
4 6 2,3
2,2,9,2,1 7 -
5,2 8 9,2
8 9 2,0,4,2,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
0 0 0
2,3 1 7,6
3,8 2 8,4,1
5 3 1,2
2,7 4 6
6,5 5 6,3,6,5
4,5,1,5 6 9,7,5
6,1 7 4
2 8 2
6 9 -
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,6,9
1,1,1,3 1 1,1,1
8,7 2 8
7 3 5,1
- 4 9,5
4,3 5 -
0,6 6 6
8,8 7 3,2
0,2,8 8 7,2,7,8
4,0 9 -
Thứ 7
07/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
01
69
05
13
Giải bảy
592
240
448
997
Giải sáu
6558
8586
2316
5060
9771
0106
4606
3286
4905
8953
0504
5352
Giải năm
3005
6469
9977
2192
Giải tư
31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376
50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678
57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629
62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999
Giải ba
06449
39050
52930
25041
38204
65910
69922
62039
Giải nhì
14040
82932
36528
14833
Giải nhất
80219
97986
87025
88824
Giải ĐB
825071
838980
940535
660600
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 07/01/2023
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
5,4 0 1,5
0,7 1 6,5,5,9
9,8 2 -
9 3 -
- 4 9,0
0,1,1,9,6 5 8,0
8,1,7 6 5
- 7 6,1
5 8 6,2
4,1 9 2,3,5
Long An
Chục Số Đơn Vị
4,6,4,3,8 0 6,6
7,4 1 -
3 2 9
7,3 3 3,0,2
- 4 0,0,1
- 5 -
0,0,8 6 9,0,9,7
6 7 1,3,8
7 8 6,0
6,6,2 9 -
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
1 0 5,6,5,4
- 1 9,0
- 2 9,8,5
4 3 4,5
3,5,0 4 8,3,6
0,0,2,3 5 4
0,8,4 6 -
7 7 7,8
4,7,2 8 6
1,2 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
0 0 4,0
- 1 3
5,9,4,2 2 2,4
1,5,3 3 8,9,3
0,2 4 2,6,6
- 5 3,2,9
4,4 6 -
9 7 -
3,8 8 8
5,9,3 9 7,2,9
Thứ 6
06/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
29
01
45
Giải bảy
228
797
982
Giải sáu
8132
7445
4194
0089
8307
5921
3645
7702
2570
Giải năm
8716
4063
3560
Giải tư
03184
77105
60600
85214
07014
79111
94019
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
52860
99756
04281
30940
38884
56877
68278
Giải ba
09708
53175
61241
17652
50753
12626
Giải nhì
53426
78379
22482
Giải nhất
41598
72180
90037
Giải ĐB
945974
804309
209766
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 06/01/2023
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0 0 5,0,8
1 1 6,4,4,1,9
3 2 9,8,6
- 3 2
9,8,1,1,7 4 5
4,0,7 5 -
1,2 6 -
- 7 5,4
2,0,9 8 4
2,1 9 4,8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
8 0 1,7,3,9
0,2,4 1 -
7,5 2 1,7
6,0 3 -
- 4 8,1
8,6 5 2
- 6 3,5
9,0,2,7 7 2,7,9
4 8 9,5,0
8,7,0 9 7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
7,6,6,4 0 2
8 1 -
8,0,8 2 6
5 3 7
8 4 5,5,0
4,4 5 6,3
5,2,6 6 0,0,6
7,3 7 0,7,8
7 8 2,1,4,2
- 9 -
Thứ 5
05/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
37
41
57
Giải bảy
046
140
314
Giải sáu
9809
0155
7429
7839
7478
1404
5313
4958
0107
Giải năm
3878
3787
0395
Giải tư
75997
68537
82394
57990
72108
25886
23451
78357
09602
23002
11261
29271
94342
76330
87545
84416
19259
41989
07039
73351
85901
Giải ba
42641
26371
67718
41426
07613
84886
Giải nhì
66647
88463
64939
Giải nhất
05305
34824
74534
Giải ĐB
078483
742910
822288
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 05/01/2023
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
9 0 9,8,5
5,4,7 1 -
- 2 9
8 3 7,7
9 4 6,1,7
5,0 5 5,1
4,8 6 -
3,9,3,4 7 8,1
7,0 8 6,3
0,2 9 7,4,0
An Giang
Chục Số Đơn Vị
4,3,1 0 4,2,2
4,6,7 1 8,0
0,0,4 2 6,4
6 3 9,0
0,2 4 1,0,2
- 5 7
2 6 1,3
8,5 7 8,1
7,1 8 7
3 9 -
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,1
5,0 1 4,3,6,3
- 2 -
1,1 3 9,9,4
1,3 4 5
9,4 5 7,8,9,1
1,8 6 -
5,0 7 -
5,8 8 9,6,8
5,8,3,3 9 5
Thứ 4
04/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
58
56
89
Giải bảy
024
000
910
Giải sáu
0651
8355
5328
0996
6453
9276
5552
9845
9505
Giải năm
3420
4331
7258
Giải tư
85207
71397
62778
43017
57742
18028
82489
04649
66127
87110
52165
92721
58840
84922
54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610
Giải ba
96553
11411
41618
74878
10940
17892
Giải nhì
63931
76766
32948
Giải nhất
75584
86543
10720
Giải ĐB
357105
444232
713865
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 04/01/2023
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
2 0 7,5
5,1,3 1 7,1
4 2 4,8,0,8
5 3 1
2,8 4 2
5,0 5 8,1,5,3
- 6 -
0,9,1 7 8
5,2,7,2 8 9,4
8 9 7
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
0,1,4 0 0
3,2 1 0,8
2,3 2 7,1,2
5,4 3 1,2
- 4 9,0,3
6 5 6,3
5,9,7,6 6 5,6
2 7 6,8
1,7 8 -
4 9 6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
1,1,4,2 0 5
- 1 0,0
5,7,9 2 0
6,9,5 3 -
- 4 5,9,0,8
4,0,6 5 2,8,3
- 6 3,5
7 7 2,7
5,4 8 9
8,4 9 3,2
Thứ 3
03/01
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
08
93
41
Giải bảy
422
108
180
Giải sáu
7063
3412
8728
1826
9908
2235
2482
3860
2674
Giải năm
9619
6489
9985
Giải tư
39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326
85641
55685
77578
03739
01920
74957
64331
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
Giải ba
04044
72042
53875
78573
28564
93789
Giải nhì
40483
47240
49082
Giải nhất
05222
33388
37749
Giải ĐB
144979
045594
558222
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 03/01/2023
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,7
1 1 2,9,1
2,1,4,2 2 2,8,4,5,6,2
6,6,8 3 6
2,4 4 4,2
2 5 -
3,2 6 3,3
0 7 9
0,2 8 3
1,7 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
2,4 0 8,8
4,3 1 -
- 2 6,0
9,7 3 5,9,1
9 4 1,0
3,8,7 5 7
2 6 -
5 7 8,5,3
0,0,7,8 8 9,5,8
8,3 9 3,4
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
8,6,1,5 0 -
4,5 1 4,0
8,8,2 2 2
7 3 -
7,1,6 4 1,9
8 5 1,0
7 6 0,4
- 7 4,3,6
8 8 0,2,5,8,9,2
8,4 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top